Uczymy ratować życie zwierząt

ZOOPIEKUNOWIE

Inicjatywa ZOOPIEKUNOWIE ma na celu promowanie Pierwszej Pomocy Zwierzęcej, szkolenie osób mających jakikolwiek kontakt ze zwierzętami w życiu zawodowym lub prywatnym.

Aktualne szkolenia

ZOOPIEKUNOWIE to grono specjalistów z wielu dziedzin, którzy wspólnymi siłami oraz wiedzą i praktyką, budują programy szkoleniowe dotyczące szerokiej tematyki zwierzęcej. Od pięciu lat udoskonalamy nasze warsztaty i kursy, nie raz także się szkoląc.

Co możemy Ci zaoferować?

W ofercie kursów znajdziesz nie tylko zakres Pierwszej Pomocy Dla Zwierząt. Prowadzimy również szkolenia i kursy z zoopsychologii psów oraz kotów, masażu leczniczego zwierząt, dietetyki weterynaryjnej, opieki nad zwierzętami, chowu i hodowli zwierząt i wiele innych. Każdy kurs i szkolenie organizowane przez ZOOPIEKUNOWIE kończy się egzaminem, który uprawnia do wystawienia certyfikatu potwierdzającego umiejętności.

POBIERZ I PRZECZYTAJ REGULAMIN