Jednym z najważniejszych elementów pierwszej pomocy jest resuscytacja, czyli masaż klatki piersiowej z połączonymi oddechami ratowniczymi. O ile ta technika jest z powodzeniem wykorzystywana u ludzi i zna ją każdy, to mało osób wie, że z powodzeniem można ją stosować u zwierząt, ratując życie najlepszego przyjaciela jakim jest pies lub kot. My-ZOOPIEKUNOWIE zajmujemy się instruktażem technik reanimacyjnych z powodzeniem wykorzystywanych w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca u psów i kotów,a także innych zwierząt oraz szkoleniami, kursami, warsztatami z zakresu Pierwszej Pomocy dla Zwierząt, Opieki nad Zwierzętami, Fizjologii Zwierząt, Zoopsychologii, Aspektów Prawnych dot. Zwierząt i innych.

Inicjatywa ZOOPIEKUNOWIE ma na celu promowanie Pierwszej Pomocy Zwierzęcej, szkolenie osób mających jakikolwiek kontakt ze zwierzętami w życiu zawodowym lub prywatnym.

ZOOPIEKUNOWIE to grono specjalistów z wielu dziedzin, którzy wspólnymi siłami oraz wiedzą i praktyką, budują programy szkoleniowe dotyczące szerokiej tematyki zwierzęcej. Od pięciu lat udoskonalamy nasze warsztaty i kursy, nie raz także się szkoląc.

Współpracujemy z fundacjami i organizacjami pro zwierzęcymi, wspierając edukacje z zakresu Pierwszej Pomocy Dla Zwierząt. Szkolimy także przewodników psów pracujących. To ta grupa jest najczęściej narażona na urazy i utratę zdrowia lub życia.

Czym jest Pierwsza Pomoc ?

Wg słownika PWN „pierwsza pomoc to podstawowe czynności, jakie trzeba wykonać dla ratowania czyjegoś życia lub zdrowia w nagłych wypadkach.” Od siebie dodalibyśmy ,że są to czynności zabezpieczające zdrowie i życie zwierzęcia do czasu interwencji lekarza weterynarii.

Co możemy Ci zaoferować ?

W ofercie kursów znajdziesz nie tylko zakres Pierwszej Pomocy Dla Zwierząt. Prowadzimy również szkolenia i kursy z zoopsychologii psów oraz kotów, masażu leczniczego zwierząt, dietetyki weterynaryjnej, opieki nad zwierzętami, chowu i hodowli zwierząt i wiele innych. Każdy kurs i szkolenie organizowane przez ZOOPIEKUNOWIE kończy się egzaminem, który uprawnia do wystawienia certyfikatu potwierdzającego umiejętności.