SZKOLENIA

W ofercie kursów znajdziesz nie tylko zakres Pierwszej Pomocy Dla Zwierząt. Prowadzimy również szkolenia i kursy z zoopsychologii psów oraz kotów, masażu leczniczego zwierząt, dietetyki weterynaryjnej, opieki nad zwierzętami, chowu i hodowli zwierząt i wiele innych. Każdy kurs i szkolenie organizowane przez ZOOPIEKUNOWIE kończy się egzaminem, który uprawnia do wystawienia certyfikatu potwierdzającego umiejętności.

Image

Zgłoszenia na kursy

Aby zgłosić chęć udziału w naszych kursach należy zapoznać się z „REGULAMINem” oraz wysłać odpowiednio wypełnione zgłoszenie pod adres marta@zoopiekunowie.pl lub skorzystać z formularza online

Przed dokonaniem rezerwacji skontaktuj się z nami czy jest jeszcze wolne miejsce na kurs, na który aplikujesz. Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłacenie zaliczki, bardzo prosimy o przysyłanie potwierdzenia przelewu. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

ZOOPIEKUNOWIE

Marta Batoryna

tel: +48 608 767 358
Email: marta@zoopiekunowie.pl

Naszym największym partnerem jest

cropped cropped Picture3 e1492708430155

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Wpis do instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.24/00216/2017 WUP Katowice