Podstawowy kurs Pierwsza Pomoc Psów i Kotów 25.01.2020 POZNAŃ

To szkolenie jest idealne dla każdego, kto kocha zwierzęta, w tym profesjonalistów zajmujących się zwierzętami, trenerów, personelu placówek zwierzęcych, hodowców opiekunów zwierząt domowych, personelu schroniska dla zwierząt / wolontariuszy, personelu ratunkowego, ratowników, osób udzielających pierwszej pomocy, straży pożarnej i właścicieli zwierząt domowych. Ten kurs zawiera przegląd tego, co można zrobić dla zwierzęcia w nagłej sytuacji przed uzyskaniem opieki weterynaryjnej.

Cele nauczania:

Techniki bezpieczeństwa podczas pracy z chorymi i / lub rannymi zwierzętami

Poskramianie i właściwie transportowanie chorych i / lub rannych zwierząt

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach psów i kotów w trakcie transportu do lecznicy

Pomiar parametrów życiowych (temperatura, puls, oddychanie) i określenie odczytów normalnych i nieprawidłowych

Kompletowanie apteczki i korzystanie z zawartych w niej materiałów w nagłych przypadkach

Organizowanie akcji ratunkowej i udzielanie pierwszej pomocy w przypadku wielu powszechnych nagłych przypadków medycznych, takich jak ciężkie rany, zatrucia, oparzenia, zadławienie i inne

Wykonywanie metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej na psach i kotach 

Uczestnicy kursu otrzymają:

Materiały szkoleniowe

2-letnią subskrypcja Online w zakresie edukacji związanej ze zdrowiem i życiem zwierząt

Po pomyślnym zakończeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku ze wszystkich ocen uczestnicy otrzymają certyfikat ważny przez 2 lata

Prawa autorskie do korzystania z logo ZOOPIEKUNOWIE w celu promowania certyfikatu

 

Data i miejsce szkolenia: Poznań, 28.09.2019 Poznań

Cena szkolenia: 250zł (przy wpłatach do końca grudnia)/ 280zł

Ilość godzin dydaktycznych: 7-8 godzin dzień szkoleniowy

Kurs kończy się egzaminem. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest certyfikat.

Prowadzący szkolenie, Paweł Jowsa, instruktor pierwszej pomocy dla zwierząt (Pet Emergency Education), wiedzę teoretyczną zdobywał w Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, na kierunku Zootechnika, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wiedzę praktyczną – od lat pracując jako wysoko wykwalifikowany asystent weterynaryjny, asystent chirurgiczny i radiolog - w całodobowej i jednej z największych klinik weterynaryjnych w kraju. Nie straszne mu są trudne przypadki – w swojej dotychczasowej pracy opatrywał m.in. puchacze, legwany, gęsi, jeże i kameleony. Pomagał zwierzętom poparzonym, pogryzionym, powypadkowym i zaatakowanym przez dzikie zwierzęta. Nie obce są dla niego złamania u zwierząt, wstrząsy, skręty żołądka, krwawienia, czy poparzenia. W pracy zawodowej najbardziej interesuje go postępowanie w stanach nagłych oraz radiologia. Prywatnie często odchowuje dzikie ptactwo, kocięta, gryzonie i drobne ssaki. W domu - opiekuje się i wychowuje przygarniętego: psa, dwa koty, papugi i rybki. Poza domem - hoduje też stado owiec i kur.

 

 

google-site-verification: google77302f671b3ae506.html