Opłatę zaliczkową w wysokości 100,-PLN (sto złotych)   należy wnieść na konto: ING BANK 96 1050 1272 1000 0091 4260 4363 ZOOPIEKUNOWIE/Skabat Firma usługowo – szkoleniowa SIEDZIBA / BIURO: ul. 11-go listopada 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza do 14 dni przed rozpoczęciem kursu-warunek potwierdzający uczestnictwo. W przypadku rezygnacji z kursu poniżej 7 dni przed jego rozpoczęciem nie zwracamy zaliczki. Pozostałą kwotę należy wnieść do 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Potwierdzenie przelewu należy wysłać w formie mailowej na adres marta@zoopiekunowie.pl

W przypadku, kiedy potwierdzenie otrzymują Państwo w terminie, gdy do rozpoczęcia kursu zostało mniej niż 7 dni, należy wpłacić całość należności i przed rozpoczęciem kursu okazać potwierdzenie przelewu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych ZOOPIEKUNÓW, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
Oświadczam ,że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia